Shari Dress

ShariDress
ShariDress_01ShariDress_02ShariDress_03

Shari Dress

Boucle
(17% Mohair 17% Wool 55% Polyacryl 11% Polyamid)

  7060 olive
  9990 black

€119,00